Zdeněk Fibich (1850 – 1900)
Štědrý den, Vodník
Melodramy na texty Karla Jaromíra Erbena (1811 – 1870)
(recitace a klavír)
ed. Věra Šustíková, Jana Fojtíková

Náhled obálky AM 0009

Nové vydání nejslavnějších českých melodramů připravilo nakladatelství Amos Editio ve spolupráci se „Společností Z. Fibicha“. Editorky Věra Šustíková a Jana Fojtíková zpracovaly notový text na základě všech dostupných pramenů a publikaci vybavily navíc zasvěcenou předmluvou i podrobnými edičními poznámkami. Poprvé v historii vycházejí oba melodramy s německým a anglickým překladem. Vydáno s přispěním Nadace Český hudební fond.

Nástroj: melodramy

Katalogové číslo: AM  0009      Cena:  450 Kč

ISMN: M-66057-033-3